Forside
Præsentation
åbningstider
Pris
Kontakt
Tilmelding
Vores dag
Ud og leg
Arrangementer
Ved sygdom
Kost
Artikler

Ved sygdom:
Hvis jeg gård hen og bliver syg (dette er sket meget sjældent), så har min mand og sviermor fået godkendelse fra kommunen til, at kunne vikarierer mig da de er bosat på samme matrikkel. Skulle vi alle tre v&aeling;re så uheldige, at vi er syge på samme tid, så kan man jo tit mæ,rke hvor det bære henad dagen før og vi vil melde u så hurtigt som muligt, så forældrene kan nå at finde et godt alternativ.

Som udgangspunkt vil reglerne for et sygt barn, være de samme som i de kommunale daginstitutioner. Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter en sygdom igen må komme i daginstitution/dagpleje/privat pasningsordning. Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsommesygdomme. Hovedreglen er, at syge børn ikke må komme i den private pasningsordning, og at et barn med en smitsom sygdom først må modtages når det ikke længere smitter. Det kan være tegn på smitsom sygdom, at man har f.eks. har feber, mavetilfælde i form af diarre´ eller opkastninger, eller har øjenbetændelse. Snotnæser er uundgåeligt, så det tager i på mavefornemmelsen. Har man feber skal man først komme i den private pasningsordning når, man har været feberfri i et døgn.

Læs mere her:
http://www.sygeboern.dk/institution-smitte eller spørg